Catholic 02

Hieu K Le

April 30, 1945 ~ July 15, 2021 (age 76)

Tribute


Phêrô Lê Khắc Hiếu
Sinh ngày 30 tháng 4, 1945
Tạ thế ngày 15 tháng 7, 2021


Kinh Nguyện Cứu 1000 Linh Hồn
Của Thánh Gertrude


“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên
Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con
Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các
Thánh Lễ dâng trên toàn thế giới hôm
nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong
Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi
ở khắp mọi nơi, cho những người trong
Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia
đình của con. Amen.
 

To plant a tree in memory of Hieu K Le, please click here.


Services

Visitation
Friday
July 23, 2021

4:30 PM to 5:45 PM
Mary Queen of Vietnam Church
14001 Dwyer Blvd.
New Orleans, LA 70129

Catholic Mass
Friday
July 23, 2021

6:00 PM
Mary Queen of Vietnam Church
14001 Dwyer Blvd.
New Orleans, LA 70129

Funeral Mass
Saturday
July 24, 2021

8:30 AM
Mary Queen of Vietnam Church
14001 Dwyer Blvd.
New Orleans, LA 70129

© 2021 Greenwood Funeral Home. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy